Alt om tilstandsrapport for bolig – oppdatert for 2021

Tilstandsrapporten er et dokument som det kan være lurt å bli kjent med dersom du skal selge boligen, eller bare er nysgjerrig på den tekniske standen.
Tilstandsrapport

Innhold

Alt om tilstandsrapport for bolig – oppdatert for 2021

Tilstandsrapporten er et dokument som det kan være lurt å bli kjent med dersom du skal selge boligen, eller bare er nysgjerrig på den tekniske standen.
Tilstandsrapport

En av de aller mest vanlige rapportene å inkludere i salget er teknisk tilstandsrapport for hus og bolig. Men hva innebærer egentlig denne rapporten?

La oss gå gjennom hva en tilstandsrapport er, og hvorfor du kanskje trenger en.

Hva er en tilstandsrapport – og hva inneholder den?

Når du skal gjennomføre en takst vil det utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et dokument som sammenfattes av takstmannen under befaring av din bolig, og det stilles visse krav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. 

Kort fortalt tar rapporten for seg en objektiv vurdering av boligens tekniske standard. Dette innebærer fukt på utsatte steder, mangler og feil i konstruksjon, og stand på bad og våtrom, for å nevne noen av punktene til vurdering. 

Tilstandsrapportens hensikt

Hensikten med tilstandsrapporten er å avdekke eventuelle feil og mangler ved boligen, slik at disse ikke kommer som noen overraskelse etter overtakelsen for ny eier. Tilstandsrapporten er også et nyttig dokument i fastsettelsen av boligens prisantydning.

Dette må tilstandsrapporten inneholde – NS 3600 – Standard Norge

Her er en komplett liste hentet fra Standard Norge, som tar for seg innholdet av en tilstandsanalyse etter standarden NS 3600:

Tilstandsrapport – høyst anbefalt

Selv om det å inkludere tilstandsrapport ved salg ikke er obligatorisk eller lovpålagt, er det i dag så godt som blitt en bransjestandard å inkludere dette i prospektet. Dersom du som selger ikke ønsker å innhente tilstandsrapport, kan megler velge å frasi seg salgsoppdraget.

Tilstandsrapporten sikrer både deg og kjøper, og du får en objektiv og balansert vurdering av boligens tekniske stand – som dessuten er et godt supplement i meglers helhetlige verdivurdering.

Tilstandsgrad (TG)

I tilstandsrapporten blir de ulike delene av boligen vurdert på en skala for tilstandsgrad:

Ettersom denne graderingen er en del av bransjestandarden, vil det være enklere for kjøper å kunne sammenligne flere boliger uten å være redd for ulike og varierende standarder for gradering. 

TG0, 1, 2 og 3 skal dermed være representativt for den samme tilstandsgraden, uansett hvilken bolig det er snakk om.

Hva koster en tilstandsrapport?

Endelig pris på en tilstandsrapport for bolig varierer, men man kan trygt plassere den mellom 5000 og 10.000 kroner. Størrelsen på boligen eller leiligheten som blir vurdert spiller også en rolle for tilstandsrapportens endelige pris.

I tillegg til dette kan du også oppleve store variasjoner mellom ulike takstmenn og deres pristilbud. Derfor kan det være en god idé å innhente tilbud fra flere uavhengige leverandører, så lander du på den beste prisen.

Ansvaret for feil og mangler 

Hvem betaler for eventuelle feil og mangler som fremkommer fra tilstandsrapport? Som oftest er det kjøper som får ansvaret for å dekke kostnadene knyttet til eventuelle feil og mangler på boligen, og med en vel gjennomført tilstandsrapport på din side minsker du sjansen for uønskede tvister i etterkant av salget.  

Klar for å VURDERE MEGLERE?

Vi hjelper deg å skaffe tilbud direkte fra meglerne

Eiendomsmeglerfordeg.no setter deg i kontakt med de beste meglerne i ditt område. Tjenesten er gratis, enkel og helt uforpliktende

Verditakst – et nyttig tilskudd

Tilstandsrapporten tar i utgangspunktet ikke for seg boligens verdi, men er heller en rapport som skal gjøre det lettere å gjøre en helhetlig verdivurdering med flere faktorer enn den tekniske vurderingen fra tilstandsrapporten.

Man kan dog få utført en verditakst i tillegg til tilstandsrapporten, som sier noe om hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Samtidig vil megler også kunne gjøre en verdivurdering på bakgrunn av flere faktorer, som beliggenhet, nabolag, utsikt og andre markedsrelaterte forhold.

Kombinasjonen av meglers skjønnsmessige vurdering og tilstandsrapportens objektive vurdering er nøkkelen til et helhetlig og representativt prisestimat.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan en helhetlig verdivurdering gjennomføres kan du lese mer om dette i vår artikkel Verdivurdering av bolig i 2021 – alt du trenger å vite.  

Boligsalgsrapport vs tilstandsrapport

Som nevnt innledningsvis finnes det mange typer takstdokumenter, og det kan til tider være vanskelig å skille disse fra hverandre. Tilstandsrapport og boligsalgsrapport er et godt eksempel – så hvilken bør du velge?

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten er en forenklet og spisset utgave av tilstandsrapporten, og er spesielt utformet for kjøp og salg av bolig. Begge tar for seg den tekniske standen, men med boligsalgsrapporten får du også med en beskrivelse for levetid på de ulike delene av boligen. 

Dette er nyttig info både for kjøper og for megler som skal gjøre den endelige verdivurderingen, og gjør også boligsalgsrapporten godt egnet til salg av bolig. 

Megleren din kan rådgi deg om hvilken rapport som egner seg best for ditt salg.

 

Til slutt

Vi håper artikkelen har vært til god praktisk nytte for deg som vil lære mer om tilstandsrapporten. 

Du kan dessuten også enkelt hente inn tilbud fra ulike takstmenn ved å bruke vårt skjema. Da får du flere uforpliktende tilbud, og kan vurdere hver leverandør opp mot prisen de tilbyr.

Hvis du ønsker å lese mer om prosessen rundt et boligsalg, sjekk ut vår artikkel Slik selger du din bolig – en guide fra A til Å

Matias Willand

Matias Willand

Matias er innholdsprodusent i eiendomsmeglerfordeg.no.

Få gratis tilbud fra flere meglere

Verdivurdering | Selge bolig | Selge hytte | Næring | Takstmann

Fyll ut et kort skjema hos vår samarbeidspartner Eiendomsmegler.no. Etter innsendt skjema vil du motta opptil 5 tilbud fra lokalkjente meglere i ditt område. Helt uforpliktende.