Takst i 2021 – Alt du trenger å vite om taksering av bolig og eiendom

Skal du selge boligen, refinansiere boliglånet eller utføre et arveoppgjør? Da vil du ha behov for en taksering av den aktuelle eiendommen.
Taksering av bolig

Innhold

Takst i 2021 – Alt du trenger å vite om taksering av bolig og eiendom

Skal du selge boligen, refinansiere boliglånet eller utføre et arveoppgjør? Da vil du ha behov for en taksering av den aktuelle eiendommen.
Taksering av bolig

De fleste takstdokumenter tilknyttet salg av bolig utføres av en takstmann, hvor målet er å fastslå boligens tekniske tilstand. Den aller mest vanlige rapporten er teknisk tilstandsrapport. 

La oss gå i gang med noen begrepsavklaringer:

Takst og takstmann

Hva er en takst?

Hva er en takstmann?

Takst vs verdivurdering

Når du skal selge boligen kan megler utføre en verdivurdering. Dette gjøres gjennom en e-takst. Men hva er egentlig forskjellen på en takst og en verdivurdering?

En god kombinasjon

Fordelen med å kombinere megler og takstmanns kompetanse er at du får en helhetlig og representativ vurdering av forventet verdi på din bolig – fra teknisk standard til markedsrelaterte aspekter. Dessuten er det i dagens marked forventet at tilstandsrapport fra takstmann inkluderes i salget.

Ulike takstdokumenter

Avhengig av hva slags takst du trenger vil takstmannen utføre en objektiv og teknisk vurdering på bakgrunn av typen rapport du har bestilt. Her er noen forskjellige takstrapporter som er verdt å kjenne til:

Verdi- og lånetakst

Hovedformålet med en verdi- og lånetakst er å finne verdien til eiendommen, hvor rapporten enkelt beskriver boligens stand uten at takstmann har gjort grundig undersøkelse av tilstanden. 

Husk at det derfor er mulig at boligen har feil som ikke dekkes i rapporten. Denne rapporten kan benyttes i forhandlinger med banken om lånebetingelser.

Teknisk tilstandsrapport

En svært vanlig form for takst er en teknisk tilstandsrapport. Denne går grundigere til verks, hvor boligens tekniske tilstand blir vurdert i nøyere grad enn ved en verdi- og lånetakst. 

Her benyttes Norsk Standard 3600, hvor takstmannen gjennomgår boligen med en utvidet sjekkliste (i tillegg til at du som boligeier har utfylt et egenerklæringsskjema). 

Det er også mulig at en teknisk tilstandsrapport kan ta for seg boligens antatte verdi, men først og fremst er formålet å gi en objektiv og balansert vurdering av boligens tekniske tilstand.

Teknisk tilstandsrapport gir god trygghet for både kjøper og selger, og forventes i dag å være inkludert i prospektet ved et salg. 

Klar for å VURDERE MEGLERE?

Vi hjelper deg å skaffe tilbud direkte fra meglerne

Eiendomsmeglerfordeg.no setter deg i kontakt med de beste meglerne i ditt område. Tjenesten er gratis, enkel og helt uforpliktende

Boligsalgsrapport og reklamasjonsrapport

Utover dette finnes det noen ulike tjenestetilbud som du som selger kan benytte deg av, blant annet boligsalgsrapport eller reklamasjonsrapport.

Boligsalgsrapporten er en form for teknisk tilstandsrapport, men vektlegger særlig byggtekniske forhold som har stor betydning ved et eierskifte. 

Reklamasjonsrapporten vektlegger spesifikt å avdekke feil og mangler som kan skape konflikt ved et eierskifte.

Hva koster en takst på bolig?

Nå som vi har oppklart litt rundt takst og takstmann lurer du kanskje på hva du kan forvente av pris for en takst på hus, leilighet, eller andre eiendommer som gård og småbruk. 

Det korte svaret er at endelig pris for takst på bolig kan variere fra gratis til flere tusen kroner, hvor husets størrelse i stor grad påvirker prisen. De fleste som leverer taksttjenester vil kunne gi deg et konkret prisestimat når du tar kontakt og legger frem informasjon om den aktuelle boligen.

Hva må du gjøre før takstmannen kommer?

I motsetning til meglers verdivurdering, er takstrapporten en mer objektiv vurdering av boligens tekniske stand. Derfor er det begrenset hva du trenger å gjøre av forberedelser i selve boligen.

Her er en hendig sjekkliste du kan bruke for å være sikker på at alt er klart før takstmannen kommer:

Takstens gyldighet

Hvor gammel kan en takst egentlig være? 

Takstmannens tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder, og lagres i Eiendomsverdi AS sin database. Her ligger den tilgjengelig for alle som skulle ha behov for å finne data om din eiendom – for eksempel deg og banken din i en eventuell forhandling om lån eller en forsikringssak.

Dersom det tar lang tid fra boligen blir taksert til den blir solgt (dette kan være som følge av en uforventet svingning i markedet eller lignende), kan det være at tilstandsrapporten foreldes. Det vil for en eventuell kjøper være usikkerhet knyttet til det å kjøpe en bolig som ikke nylig har blitt taksert.

Betyr dette at jeg trenger å få gjort en helt ny takst? 

Neida, du kan enkelt løse dette problemet ved å gå til anskaffelse av en ny takstrapport, uten behov for å få gjort en helt ny taksering. Dersom det ikke har skjedd nevneverdig med boligens tekniske stand vil det dermed være tilstrekkelig med en ny verdivurdering.

Hva er din plikt som selger?

Som selger har du visse plikter i forbindelse med salg av boligen. Her er noen hovedpunkter:

Som du sikkert har forstått fra denne artikkelen så er boligsalg en omfattende prosess med mange utfordringer underveis. Med en nøytral takstmann og dyktige fagfolk rundt deg under salget vil du alltid ha noen å rådføre deg med.

Ved hjelp av vår tjeneste setter vi deg i kontakt med opptil 3 lokale meglere/takstmenn i ditt område. Helt gratis og uforpliktende – bruk knappen nedenfor. 

Matias Willand

Matias Willand

Matias er innholdsprodusent i eiendomsmeglerfordeg.no.

Få gratis tilbud fra flere meglere

Verdivurdering | Selge bolig | Selge hytte | Næring | Takstmann

Fyll ut et kort skjema hos vår samarbeidspartner Eiendomsmegler.no. Etter innsendt skjema vil du motta opptil 5 tilbud fra lokalkjente meglere i ditt område. Helt uforpliktende.