Samlivsbrudd og bolig

Når et forhold tar slutt, kan felles bolig bidra til ekstra hodebry. Denne artikkelen tar deg gjennom de vanligste dilemmaene og spørsmål om samlivsbrudd og bolig.
Samlivsbrudd og bolig

Innhold

Samlivsbrudd og bolig

Når et forhold tar slutt, kan felles bolig bidra til ekstra hodebry. Denne artikkelen tar deg gjennom de vanligste dilemmaene og spørsmål om samlivsbrudd og bolig.
Samlivsbrudd og bolig

Hva gjør vi med boligen?

Når et par som eier bolig sammen har bestemt seg for å skille lag, vil spørsmålet ”Hva gjør vi med boligen?” naturligvis raskt dukke opp.

Dette spørsmålet et like aktuelt for ektefeller som for samboere.

For de fleste par utpeker det seg to hovedalternativer;

Uansett alternativ kan prosessen være relativt friksjonsfri, spesielt hvis det foreligger tydelige retningslinjer for hvordan boligens verdi skal fordeles.

I motsatt tilfelle kan boligspørsmålet potensielt føre til ekstra splid.

Salg av bolig

Mange par velger å legge ut boligen for salg og fordele salgssummen mellom seg, minus eventuell gjenstående gjeld.

Utfordringen kan være å finne ut akkurat hvordan summen skal fordeles. Kanskje har en av partene betalt mer i egenkapital, mens den andre har betalt ned mer på lånet.

Salg av boligen for ektefeller 

I henhold til ekteskapsloven har ektefeller felleseie med mindre annet er avtalt. Det betyr at alt, herunder bolig, bil, hytte og møbler, i utgangspunktet er regnet som felles verdier som skal fordeles likt.

Følgende er imidlertid unntatt felleseie (såkalte skjevfordelingsverdier):  

Ved et brudd skal slike verdier holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

Mange ektepar velger imidlertid å inngå en ektepakt, en skriftlig avtale som legger alternative føringer for fordelingen av formue og eiendeler ved et samlivsbrudd.  

I ektepakten kan en for eksempel bli enige om særeie, altså at verdiene hver av partene har ervervet etter at ekteskapet ble inngått, fortsatt skal tilhøre den enkelte ved skilsmisse.

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre, må altså forholde seg til loven om felleseie og eventuelt alternative avtaler i ektepakten for å avgjøre hvor stor andel av boligen hver av dem eier. 

Klar for å VURDERE MEGLERE?

Vi hjelper deg å skaffe tilbud direkte fra meglerne

Eiendomsmeglerfordeg.no setter deg i kontakt med de beste meglerne i ditt område. Tjenesten er gratis, enkel og helt uforpliktende

Salg av boligen for samboere

For samboere finnes det ikke et tilsvarende lovverk som for ektefeller, som legger juridisk bindende føringer for fordeling av verdier. Det betyr ikke at det er mindre viktig med en tydelig avtale om hva som skjer ved et samlivsbrudd.

Det er derfor anbefalt å skaffe en skriftlig samboeravtale, spesielt for dem som eier bolig sammen. På nett finnes det mange gode maler på samboeravtaler som en kan fylle ut eller ta utgangspunkt i.

I en samboeravtale bør det komme tydelig frem hvor stor andel av boligen hver av partene eier og hvordan verdiene skal fordeles ved et brudd. En kan også spesifisere hvilke gjenstander som eies alene og hvilke som eies sammen.

På den måten kan en unngå vanskelige diskusjoner, som hvorvidt en har rett på 40%, 50% eller 60% av boligens verdi eller hvem som faktisk kjøpte de møblene. 

Kjøpe ektefelle eller samboer ut av boligen

I tilfellene hvor en av partene ønsker å bli boende, må den andre kjøpes ut av boligen. 

På samme måte som hvis boligen skal selges, er det viktig å fastsette hvor stor andel av boligen den enkelte har rett på. Det gjør det mulig å regne ut hvor mye det vil koste å kjøpe ekspartneren ut.

For å kjøpe ut den andre parten, må mange øke det allerede eksisterende boliglånet. Er en gjeldfri, må en som oftest ta opp et nytt lån for å selge ekspartneren ut. På forhånd bør en se over egen økonomi for å sjekke om det faktisk lar seg gjøre, for så å sende inn en ny lånesøknad. 

Kreve salg av boligen

Selv om en av partene ønsker å bli boende, kan den andre ha rett til å kreve at boligen legges ut for salg. Dette gjelder både for ektefeller og samboere.

Det kan være økonomisk gunstig at boligen legges ut på boligmarkedet for den som ønsker å flytte ut. Eventuelle budrunder kan nemlig bidra til å presse opp salgssummen.

Det kan likevel være spesielle grunner til at den andre parten har rett til å beholde boligen. Hensynet til eventuelle barn kan blant annet spille inn i slike vurderinger.

Verdivurdering – hvor mye er boligen verdt? 

På samme måte som hvis boligen skal selges, skal det utføres en verdivurdering av boligen når en av partene blir boende.

Ulike interesser i denne prosessen kan potensielt føre med seg ekstra utfordringer. Den som blir boende vil dra fordel av en lav verdivurdering, fordi det da vil koste mindre å kjøpe den andre ut av boligen. Den som flytter ut vil på den andre siden tjene mer på en høy takst. 

En løsning kan være å innhente verdivurdering fra to fagpersoner, enten det er snakk om meglere eller takstmenn. Deretter kan en regne ut gjennomsnittet av deres verdivurderinger.  

Konklusjon

Når et boligeiende par går fra hverandre, må de ta stilling til hvorvidt de skal selge boligen eller om en av dem skal kjøpe den andre ut. Uansett hva de faller på, er de nødt til å finne ut hvor stor andel av boligen den enkelte har rett på. Den jobben blir enklere med klare retningslinjer og lovverk.

Matias Willand

Matias Willand

Matias er innholdsprodusent i eiendomsmeglerfordeg.no.

Få gratis tilbud fra flere meglere

Verdivurdering | Selge bolig | Selge hytte | Næring | Takstmann

Fyll ut et kort skjema hos vår samarbeidspartner Eiendomsmegler.no. Etter innsendt skjema vil du motta opptil 5 tilbud fra lokalkjente meglere i ditt område. Helt uforpliktende.