Salgsgaranti – dette trenger du å vite

Det har i boligbransjen i Norge blitt vanlig praksis for meglerhusene å tilby salgsgaranti ved et boligsalg – og i dagens marked forventer boligselgere at meglerhuset tilbyr en eller annen form for salgsgaranti.
Salgsgaranti

Innhold

Salgsgaranti – dette trenger du å vite

Det har i boligbransjen i Norge blitt vanlig praksis for meglerhusene å tilby salgsgaranti ved et boligsalg – og i dagens marked forventer boligselgere at meglerhuset tilbyr en eller annen form for salgsgaranti.
Salgsgaranti

Men hva er egentlig salgsgaranti innen eiendomsmegling, og hvorfor bør du trå varsomt rundt slike lovnader fra megleren? 

Vi skal i denne artikkelen oppklare noen misforståelser rundt dette med salgsgaranti (eller såkalt «no cure no pay eiendomsmegling»), og forhåpentligvis gjøre det lettere for deg som forbruker å vite hvilken meglerpakke du skal velge for ditt salg.

Et lite forord

Det er ikke til å komme fra at dette med salgsgaranti er et tungt diskutert tema som har vært oppe til debatt flere ganger i mediene den siste tiden. 

Vårt mål er å opprettholde en objektiv vinkling til saken slik at du som forbruker ikke blir villedet av enkeltsaker som kan være avvikende fra normalen – samtidig som vi vil drøfte noen positive og negative sider knyttet til dette med salgsgaranti.

Forhåpentligvis vil du sitte igjen med en reflektert oppfatning av salgsgarantien, og hvordan du som forbruker bør forholde deg til den.

Først, la oss starte med det fundamentale:

Hva er salgsgaranti?

Når eiendomsmegler tilbyr salgsgaranti betyr dette i praksis at dersom salget ikke gjennomføres, vil ikke du som kunde bli fakturert for meglertjenestene. 

Dette høres vel og bra ut. Garantien gir deg som kunde en trygghet dersom du selger i et usikkert marked – men det er også viktig å lese teksten med liten skrift før du hviler deg for mye på denne garantien.

Sjekk vilkårene

Det er her mange av problemene har oppstått siden garantien ble normal praksis. Ved bruk av salgsgaranti er det nemlig en rekke vilkår som må oppfylles før garantien blir gjeldende, og det kan variere fra megler til megler hvor godt disse vilkårene formidles i forkant. 

Samtidig er det mange kunder som har spart hundretusener av kroner på å sikre seg med garanti under et mislykket salg, og man kan se at salgsgarantien har en reell verdi.

Klar for å VURDERE MEGLERE?

Vi hjelper deg å skaffe tilbud direkte fra meglerne

Eiendomsmeglerfordeg.no setter deg i kontakt med de beste meglerne i ditt område. Tjenesten er gratis, enkel og helt uforpliktende

Hva koster en salgsgaranti?

Vanlig praksis i bransjen er å tilby salgsgarantien kostnadsfritt, med forbehold om noen kriterier for hvilken meglerpakke du som kunde velger til salget. 

For at megler skal kunne gi deg en garanti for salg er de avhengige av å legge noen føringer for hvordan eiendommen markedsføres, særlig da dette er helt kritisk for et vellykket salg.

Du bør også være obs på leverandørens bindingstid, da noen meglere praktiserer dette. Bindingstid hos eiendomsmegler betyr at du låser deg til et tilbud over en viss periode (denne perioden er definert i avtalen). 

Det betyr at du kan blir sittende i en situasjon hvor du betaler for unødvendige tjenester selv om du ønsker å avbryte salget. Det finnes også meglere som tilbyr salgsgaranti helt uten bindingstid, og dette blir mer og mer vanlig.

 

Salgsgaranti: styrker utrygge marked

Et viktig aspekt ved salgsgarantien er at den kan bidra til å styrke markedet i utrygge tider, hvor boligselgere kanskje vurderer å selge billig i frykt for å ikke få solgt i det hele tatt. 

Med salgsgaranti fra meglers side slipper boligselger å legge seg for lavt i pris, da garantien sikrer dem uansett utfall.

Dette betyr at markedet på sikt holdes sterkt og konsekvent, og at du som boligselger står tryggere med større sannsynlighet for å få en rettferdig pris.

Hvor står du som forbruker oppi dette?  

Første bud er å få en solid gjennomgang av kriteriene for at denne garantien skal bli gjeldende, og hvilke av tjenestene i meglerpakken som inngår i garantien. Da er du og megler på samme side fra dag én, og du slipper kostbare tvister skulle salget gå trått.

Kort oppsummert

Det du bør være obs på når du skal innhente tilbud fra megler med salgsgaranti er følgende: 

Kriterier og vilkår varierer fra megler til megler, og det kan være du blir sittende med større kostnader enn forventet om du ikke leser deg nøye opp på avtalen.

 

Til slutt

Vi håper at du med denne artikkelen sitter igjen med et bedre bilde av hva en salgsgaranti innebærer for deg som forbruker. 

Du kan bruke vårt skjema for å komme i kontakt med proffe, lokale eiendomsmeglere. Disse vil kunne gi deg uforpliktende tilbud for ditt salg, samt god informasjon om hva deres eventuelle garanti innebærer.

Matias Willand

Matias Willand

Matias er innholdsprodusent i eiendomsmeglerfordeg.no.

Få gratis tilbud fra flere meglere

Verdivurdering | Selge bolig | Selge hytte | Næring | Takstmann

Fyll ut et kort skjema hos vår samarbeidspartner Eiendomsmegler.no. Etter innsendt skjema vil du motta opptil 5 tilbud fra lokalkjente meglere i ditt område. Helt uforpliktende.